Mini MISP a MISP aktivizační cvičení v mateřských centrech, školkách a školách

přináší dětem to, co nám bytostně všem chybí - dotek.

Program MISP je založený na vzájemném respektujícím doteku (děti dětem)

a to běžně oblečených dětí – v oblasti zad, hlavy, týla a rukou – pod dohledem dospělé osoby. Děti se učí jednoduchou sestavu cviků a další doplňkové aktivizační hry, které budou dále s paní učitelkou nebo s rodiči doma využívat. Mnohými vědeckými studiemi je podloženo, že praktikování těchto sestav u dětí snižuje stres a zvyšuje koncentraci při výuce. Program MISP je bezpečná a účinná forma pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Přispívá k harmonizaci vztahů jak v kolektivu třídy, tak i v rámci rodiny.

Program Mini MISP a MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve vzdělávacích zařízeních. Tento program dává dětem šanci zažít pečující dotek ve školkách, školách a mateřských centrech naprosto bezpečnou formou. Program Mini MISP a MISP je určený pro děti ve věkové skupině 2 – 3 roky a 4 – 12 let. Tento věk byl zvolen na základě studií o vývoji dítěte, jakož i na základě zkušeností zakladatelek a jejich spolupracovníků a odborníků pracujících s dětmi. Důvod, proč jsou dotek a pohyb opravdu vhodnou metodou pro tuto věkovou skupinu dětí je ten, že děti se v tomto věkovém období učí skrze své tělo, svým tělem a dokonce díky svému tělu.

Výzkumy ukazují jako hlavní přínosy programu Mini MISP a MISP tyto aspekty:

  • Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.
  • Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.
  • Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.
  • Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.
  • Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.
  • Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji získávají přátele.
  • Dochází ke snížení agresivního chování.
  • Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.

A jak to probíhá v praxi?

Vedený pečující dotek provádí děti navzájem ve dvojicích nebo ve skupině v kruhu. Děti jsou při vedeném doteku normálně oblečené. Instruktor MISP za přítomnosti učitele nebo rodiče vede děti prostřednictvím jednotlivých tahů v dotekové sestavě, které ukazuje buď na sobě, nebo ve vzduchu nebo na panence (dospělý se NIKDY nedotýká dětí). Jednotlivé tahy se provádí na zádech, krku, hlavě a pažích. Sestava tahů je stejná ve všech zemích, kde MISP působí. Jakmile se děti sestavu naučí, tato hlavní masážní aktivita trvá přibližně 8 – 10 minut na jednom dítěti. Potom se děti vymění.