Přínosy

Výzkumy ukazují jako hlavní přínosy programu Mini MISP a MISP tyto aspekty:

 • Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.
 • Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.
 • Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.
 • Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.
 • Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.
 • Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji získávají přátele.
 • Dochází ke snížení agresivního chování.
 • Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.

Co ještě Program MISP u dětí podporuje?

 • Fyzický a emocionální rozvoj.
 • Snižují se účinky stresu na vývoj dítěte.
 • Dochází ke zvýšení povědomí o lidském těle.
 • Tím jak dochází ke zpracování pocitu strachu a úzkosti, omezí se stres a napětí na vyvíjející se kostru a svalovou soustavu.
 • Snižuje se výskyt psychosomatických a chronických onemocnění jako jsou bolesti hlavy, svalů, nevolnost, žaludeční potíže, astma a mnohé další související vývojové problémy, hyperaktivita apod.
 • Vedený dotek je účinný pro zlepšování funkce plic a krevního oběhu, což vede k celkovému pocitu pohody.
 • Zlepšení pozornosti dítěte, lepší zaostření, lepší soustředění, lepší paměť.
 • Rozvíjení dobrých sociálních dovedností, méně agresivity.
Byly provedeny četné studie a výzkumy pro získání souboru výhod z praktikování programu MISP ve školách a školkách. Výhody jsou evidentní nejen pro děti, ale i pro jejich učitele, vychovatele a navíc jsou časté příznivé ohlasy rodičů, kteří zaznamenávají u svých dětí pozitivní vliv vedeného pečujícího doteku a to na celou rodinu.

Přínosy pro děti:

 • Příležitost naučit se říkat „ano“ a „ne“
 • Pocit, že je individuálně vnímáno a bráno na vědomí
 • Relaxace, snížení hladiny stresu
 • Povzbuzení a rozvoj představivosti
 • Naplnění potřeby kontaktu
 • Vnímání a respektování druhého a jeho potřeb
 • Vnímání svého těla a určení hranic
 • Respekt vůči sobě i ostatním
 • Redukce agresivity
ruka-cervena
ruka-zluta

Přínosy pro učitele:

 • Více harmonie ve třídě
 • Snadnější vedení třídy
 • Lepší koncentrace dětí
 • Pozitivní a účinná výuka
 • Nástroj pro zvládání třídy
 • Zlepšení důvěry a vztahů učitel – dítě/žák
 • Klidnější a pozornější děti/žáci
 • Vyšší výkonnost během vyučovacího dne
 • Skupinové aktivity – propojení dětí
 • Získání popularity učitele
 • Pocítění pozitivního účinku hormonu oxytocinu
 • Zlepšení komunikace učitel – rodič – dítě/žák

Přínosy pro rodiče:

 • Pozitivní činnost, která jim pomůže uklidnit jejich dítě
 • Rodiče přijímají dotek od svých dětí
 • Děti v noci lépe spí
 • Činnost, kterou mohou s dětmi sdílet
 • Zlepšení vztahů mezi sourozenci
 • Nový komunikační nástroj v rodině
 • Změna života – životního stylu
 • Prohloubení důvěry v sebe i k rodičům a sourozencům
 • Propojení celé rodiny
 • Redukce zdravotních problémů
 • Neverbální projev lásky v rodině
 • Změna formy výchovy
ruka-zelena
ruka-modra

Přínosy pro celou školu:

 • Praktický nástroj proti šikaně
 • Kontinuita, jak dítě/žák pokračuje rok za rokem
 • Pocit jednoty v celé škole
 • Děti/žáci různého věku a z různých tříd si pomáhají navzájem
 • Stejná aktivita pro široký věkový rozsah dětí/žáků
 • Pocit sounáležitosti se školou
 • Prohloubení spolupráce mezi školou a rodiči
 • Dobré jméno školy
 • Zajímavější škola pro rodiče

Přínosy pro společnost:

 • Mírumilovnější společnost
 • Nižší výskyt drogových a jiných závislostí
 • Méně stresující prostředí
 • Začlenění handicapovaných do společnosti
 • Úcta k sobě a k ostatním
 • Respekt, otevřenost, sblížení pro celou společnost
 • Přinesení nového druhu vědomí do společnosti
 • Prevence chorob
ruka-fialova